Økonomi, egenbetaling

Medlemskontingent:

Senior og *oldboys          kr. 250,00 pr. ½ år.

Ungdom og juniorer          kr.  60,00 pr. ½ år.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Licenskort             kr. 225,00 (*Egenbetaling kr. 100,00, opkræves af kasseren).

Der skal være indløst licenskort, for at deltage i turneringer.

Turneringsindskud:

Hold:

Pr. Spiller                 kr. 135,00

Klubben betaler indskud til maks. 2 holdturneringer pr. spiller, vælger man at deltage i flere turneringer, betaler man selv indskuddet til disse.

Individuelle Turneringer:

Pr. spiller                 kr. 135,00

Klubben betaler indskud til maks. 1 individuel turnering, klubben yder et tilskud til forplejning på indtil kr. 60,00 mod fremlæggelse af gyldig bilag for udgiften og at afstanden er mindst 200 km. (t/r), der ydes kørselsgodtgørelse hvor kørslen overstiger 80 km. (t/r), turneringen skal være relevant.                                       Hvis spilleren når til ¼ finalen og videre derfra, yder klubben et tilskud til den videre deltagelse, bestyrelsen fastsætter godtgørelsen for disse udgifter i hvert enkelt tilfælde og der skal afleveres bilag for de afholdte udgifter.                 

Lokale turneringer          kr. ?    (Fastsættes ved den enkelte turnering).

Klubben yder ingen tilskud til turneringer hvor der spilles om pengepræmier.

Kørselsgodtgørelse.

*Der udbetales kun kørselsgodtgørelse hvor kørslen overstiger 80 km. (t/r).

*Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2016.

© 2016 - BKB83.  facebook-download