Økonomi, egenbetaling

Medlemskontingent:

Senior og ** oldboys          kr. 275,00 pr. ½ år. (Opkræves i januar og juli måned)

Ungdom og juniorer          kr.  60,00 pr. ½ år. (Opkræves i januar og juli måned)

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Licenskort             kr. 225,00 ( * Egenbetaling kr. 100,00, opkræves af kasseren).

Der skal være indløst licenskort, for at deltage i turneringer.

Turneringsindskud:

Hold:

Pr. Spiller                 kr. 135,00

Klubben betaler indskud til maks. 2 holdturneringer pr. spiller, vælger man at deltage i flere turneringer, betaler man selv indskuddet til disse.

Individuelle Turneringer:

Pr. spiller                 kr. 135,00

Klubben betaler indskud til maks. 1 individuel turnering, klubben yder et tilskud til forplejning på indtil kr. 60,00 mod fremlæggelse af gyldigt bilag for udgiften og at afstanden er mindst 200 km. (t/r).

Der ydes kørselsgodtgørelse hvor kørslen overstiger 80 km. (t/r) og turneringen skal være relevant for den deltagende spiller, hvis spilleren når til ¼ finalen og videre derfra, yder klubben et tilskud til den videre deltagelse.

Spilleren skal inden deltagelse have godkendt udgifterne til transport, evt. overnatning og forplejning af bestyrelsen. Der skal efter turneringen afleveres bilag for de af bestyrelsen godkendte udgifter (i spillerens navn).

Lokale turneringer          kr. ?    (Fastsættes ved den enkelte turnering).

Klubben yder ingen tilskud til turneringer hvor der spilles om pengepræmier.

Kørselsgodtgørelse.

* Der udbetales kun kørselsgodtgørelse hvor kørslen overstiger 80 km. (t/r).

De med * er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2016.

De med ** er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2019.

© 2016 - BKB83.  facebook-download